-, ,
 
, ,


:


  • flue

  • smoke sucker

  • striker

  • -
: [ 1 ]
Mazda, Mitsubishi, Nissan, , , . .
(. blog, web log - , -, -) -, , , .
--
, ,